Styrelse

Uppdrag Namn Telefon hem Mobil Mailadress
Ordförande    Anders Johansson      070-516 53 61  ordforande@frosundaviken.com
Vice Ordförande    Reine Sköldberg      070-749 50 14  viceordforande@frosundaviken.com
Kassör    Jan Persson    0171-501 79  076-200 87 83  kassor@frosundaviken.com
Sekreterare    Inger Smedberg      070-649 67 40  sekreterare@frosundaviken.com
Hamnkapten    Per Nordin    0171-566 36  070-611 80 84  hamnkapten@frosundaviken.com
Varvschef    Peter Westgaard    0171-555 58  073-697 88 05  varvschef@frosundaviken.com
Vaktchef    Daniel Hedman    0171-550 99  070-607 90 80  vaktchef@frosundaviken.com
Fastighetsansvarig    Björn Källberg    0171-544 18  070-547 50 58  byggnader@frosundaviken.com
Miljöansvarig    Kjell Andersson      072-247 02 03   miljochef@frosundaviken.com

Box 88, 746 22 Bålsta
styrelse@frosundaviken.com
Klubbstuga: 0171-544 64

Anmälan

Intresseanmälan för båtplats i Frösundavikens Båtklubb görs via webformulär Anmälan.

Området

A-Bryggan
Klicka för större bild

item1

B-Bryggan
Klicka för större bild

item2

C-Bryggan
Klicka för större bild

item3

Kajen
Klicka för större bild

item4

Ramp
Klicka för större bild

item1

Vaktnatt
Klicka för större bild

item2

Landmark
Klicka för större bild

item3

Viken
Klicka för större bild

item4

Holmen

Holmen
Klicka för större bild

item1

Holmen
Klicka för större bild

item1

Holmen
Klicka för större bild

item1

Holmen
Klicka för större bild

item1