Styrelse

Uppdrag Namn Telefon hem Mobil Mailadress
Ordförande    Reine Sköldberg      070-749 50 14  ordforande@frosundaviken.com
Vice Ordförande    Joachim Walz    0171-565 92  070-586 46 44  viceordforande@frosundaviken.com
Kassör    Jan Persson    0171-501 79  076-200 87 83  kassor@frosundaviken.com
Sekreterare    Inger Smedberg      070-649 67 40  sekreterare@frosundaviken.com
Hamnkapten    Hans Rönngren    0171-500 37  070-68891 90  hamnkapten@frosundaviken.com
Varvschef    Peter Westgaard    0171-555 58  073-697 88 05  varvschef@frosundaviken.com
Vaktchef    Christian Melkeraaen      070-913 01 96  vaktchef@frosundaviken.com
Fastighetsansvarig    Daniel Hedman    0171-550 99  070-607 90 80  byggnader@frosundaviken.com
Miljöansvarig    Kjell Andersson      072-247 02 03   miljochef@frosundaviken.com
Styrelsesuppleant 1    Sophie Thornvigg      070-418 70 49  suppleant1@frosundaviken.com
Styrelsesuppleant 2    Björn & Tarja Engblom    0171-551 69  070-615 51 69  suppleant2@frosundaviken.com

Box 88, 746 22 Bålsta
styrelse@frosundaviken.com

Anmälan

Intresseanmälan för båtplats i Frösundavikens Båtklubb görs via webformulär Anmälan.

Området

A-Bryggan
Klicka för större bild

item1

B-Bryggan
Klicka för större bild

item2

C-Bryggan
Klicka för större bild

item3

Kajen
Klicka för större bild

item4

Ramp
Klicka för större bild

item1

Vaktnatt
Klicka för större bild

item2

Landmark
Klicka för större bild

item3

Viken
Klicka för större bild

item4

Holmen

Holmen
Klicka för större bild

item1

Holmen
Klicka för större bild

item1

Holmen
Klicka för större bild

item1

Holmen
Klicka för större bild

item1