Styrelse

Uppdrag Namn Mobil EMail
Ordförande Joachim Walz 070-586 46 44 ordforande@frosundaviken.com
Vice Ordförande Björn Engblom 070-615 51 69 viceordforande@frosundaviken.com
Kassör Jan Persson 076-200 87 83 kassor@frosundaviken.com
Sekreterare Lotta Rydback 070-545 19 20 sekreterare@frosundaviken.com
Hamnkapten Magnus Berglind 076-117 74 27 hamnkapten@frosundaviken.com
Vice Hamnkapten Niklas Granath 076-544 50 55 hamnkapten@frosundaviken.com
Varvschef Peter Westgaard 073-697 88 05 varvschef@frosundaviken.com
Vice Varvschef John Löf 070-344 84 30 varvschef@frosundaviken.com
Vaktchef Max Örell 070-209 08 13 vaktchef@frosundaviken.com
Miljöansvarig Reine Sköldberg 070-749 50 14 miljochef@frosundaviken.com
Styrelsesuppleant Ulf Andersson 076-039 37 78 suppleant@frosundaviken.com

styrelse@frosundaviken.com

Anmälan

Intresseanmälan för båtplats i Frösundavikens Båtklubb görs via webformulär Anmälan.

Området

A-Bryggan
Klicka för större bild

item1

B-Bryggan
Klicka för större bild

item2

C-Bryggan
Klicka för större bild

item3

Kajen
Klicka för större bild

item4

Ramp
Klicka för större bild

item1

Vaktnatt
Klicka för större bild

item2

Landmark
Klicka för större bild

item3

Viken
Klicka för större bild

item4