Styrelse

Uppdrag Namn Telefon hem Mobil EMail
Ordförande Joachim Walz 0171-565 92 070-586 46 44 ordforande@frosundaviken.com
Vice Ordförande Björn Engblom 070-615 51 69 viceordforande@frosundaviken.com
Kassör Jan Persson 076-200 87 83 kassor@frosundaviken.com
Sekreterare Lotta Rydback 0171-552 39 070-545 19 20 sekreterare@frosundaviken.com
Hamnkapten John Löf 070-344 84 30 hamnkapten@frosundaviken.com
Varvschef Peter Westgaard 073-697 88 05 varvschef@frosundaviken.com
Vaktchef Max Örell 070-209 08 13 vaktchef@frosundaviken.com
Fastighetsansvarig Daniel Hedman 070-607 90 80 byggnader@frosundaviken.com
Miljöansvarig Sven-Erik Rosenberg 073-182 13 54 miljochef@frosundaviken.com
Styrelsesuppleant 1 Per Nordin 0171-566 36 070-611 80 84 suppleant1@frosundaviken.com
Styrelsesuppleant 2 Ulf Andersson 076-039 37 78 076-039 37 78 suppleant2@frosundaviken.com

Box 88, 746 22 Bålsta
styrelse@frosundaviken.com

Anmälan

Intresseanmälan för båtplats i Frösundavikens Båtklubb görs via webformulär Anmälan.

Området

A-Bryggan
Klicka för större bild

item1

B-Bryggan
Klicka för större bild

item2

C-Bryggan
Klicka för större bild

item3

Kajen
Klicka för större bild

item4

Ramp
Klicka för större bild

item1

Vaktnatt
Klicka för större bild

item2

Landmark
Klicka för större bild

item3

Viken
Klicka för större bild

item4