Bottenfärger

Sant eller Falskt om våra bottenfärger.
Info förmedlad av Svenska Båtunionen

https://batmiljo.se/nyhet/sant-eller-falskt-om-batbottenfarger/


Inlagd 5 april 2023


Nytt format på hemsidan

Hej!

Nu har vi fått en ny modernare design på hemsidan!!

Har ni synpunkter, önskemål eller förslag så skicka ett mail till styrelsen.


Inlagd 15 maj 2014


Det finns 106 nyheter för enbart medlemmar som du kan se efter inloggning.